Dodenherdenking Stegeren

De herdenking in Stegeren begint om 19.40 uur met muzikale begeleiding door muziekvereniging De Bazuin.

Het welkomstwoord wordt om 19.45 uur gegeven door Frits Welink, voorzitter PB Stegeren/Junne. Om 20.00 uur zal er 2 minuten stilte worden gehouden. Na de 2 minuten stilte volgt het zingen van het Wilhelmus. Om 20.06 uur houdt wethouder Lagas een toespraak. Hierna volgt de kranslegging door wethouder Lagas en Egbert Baarslag.

De kinderen van CBS Hoogengraven dragen om 20.15 uur gedichten voor, waarna het defilé start en er mogelijkheid is om bloemen te leggen die voor u klaar staan. Tevens is er gelegenheid om droppingsmateriaal (o.a. geweren) te bekijken, die destijds bij de droppings in Stegeren zijn gebruikt.

ONFK 2018

Vrijdagavond hebben we voor de tweede keer deelgenomen aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen We hebben als orkest samen een heel mooi proces doorlopen en dit afgesloten met een mooi optreden waar we trots op zijn! Van de jury kregen wij 83 punten, een hogere score dan vorig jaar. Het leverde ons een zevende plaats op.
Geniet alvast van de foto’s. De beeldopnames volgen nog!